Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Sołectwa

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Burmistrz. Rada nadzoruje działalność sołectwa, ustala budżet i plan jego realizacji.

Sołectwa w Gminie Lesko