Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Składy osobowe Stałych Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna:
 1. Radny Mazur Robert – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Bańczak Jacek – Członek Komisji
 3. Radny Bąk Piotr – Członek Komisji
 4. Radna Piękoś – Gliwska Dorota – Członek Komisji
 5. Radny Sopata Kazimierz – Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów:
 1. Radny Bańczak Jacek – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Mazur Robert – Członek Komisji
 3. Radny Podkalicki Łukasz – Członek Komisji
 4. Radny Wątor Grzegorz – Członek Komisji
 5. Radna Wojtowicz – Wojdanowska Edyta – Członek Komisji

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska:
 1. Radna Piękoś – Gliwska Dorota – Przewodnicząca Komisji
 2. Radny Bebkiewicz Tomasz – Członek Komisji
 3. Radny Brajewski Grzegorz – Członek Komisji
 4. Radna Fedorowiat Małgorzata – Członek Komisji
 5. Radny Podkalicki Łukasz – Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:
 1. Radny Brajewski Grzegorz – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Bober Bronisław – Członek Komisji
 3. Radny Żaczek Janusz – Członek Komisji
 4. Radna Wojtowicz – Wojdanowska Edyta – Członek Komisji