Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Środowiskowy Dom Samopomocy

Burmistrz Adam Snarski

Środowiskowy  Dom Samopomocy im. ks. Ludwika Palucha powstał  w listopadzie  2004 roku  z  myślą  o  wsparciu  osób  niepełnosprawnych. Obecnie obejmuje swoimi usługami  osoby niepełnosprawne   z  terenu  powiatu   leskiego.  Jest  placówką  pół stacjonarną   realizującą zadania  zmierzające   do,  nabywania  lub  rozwijania  umiejętności wykonywania  przez  uczestników  zajęć  życia  codziennego. Umożliwia  rozwój  kulturalny  i  rozwijanie  osobowości  uczestników,  udziela  pomocy  ukierunkowanej  na  indywidualne  potrzeby. Usytuowany jest w zabytkowym parku, miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom.

Środowiskowy Dom Samopomocy
38-600 Lesko, ul. Krasickich
tel.(13) 469-72-85