Pozyskane środki zewnętrzne (2019-2020)


Lp. Nazwa zadania Program Wartość ogółem Dofinansowanie
1. „Przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Regionalną Izbę Pamięci” RPO WP na lata 2014-2020 2 290 807,80 1 799 035,61
2. „Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Lesku” RPO WP na lata 2014-2021 270 087,50 253 813,43
3. „Działamy w sieci – szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko” Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 100 800,00 100 800,00
4. „WiFi4EU – punkty dostępu do bezpłatnego internetu w gminie Lesko” WiFi4EU 64 039,50 64 039,50
5. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Hoczwi” Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020