Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Leska Karta Dużej Rodziny

Lesko, dnia 10 czerwca 2016r. 


Szanowni Państwo


     W imieniu własnym oraz Rady Miejskiej w Lesku serdecznie zapraszam Państwa do udziału w programie działań na rzecz rodzin wielodzietnych - Leska Karta Dużej Rodziny. 

     To program kierowany do rodzin wychowujących troje bądź więcej dzieci, zamieszkujących na terenie Gminy Lesko. Obejmować będzie między innymi wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji. Podstawowym celem programu jest promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie oraz wspieranie rodzin wielodzietnych, a także zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Założenia programu w obszarze wielu usług m.in. kulturalnych, zdrowotnych, handlowych, sportowych i rekreacyjnych niosą szansę na integrację naszego lokalnego środowiska, a także wzrost aktywności instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych i organizacji pozarządowych w zakresie wspierania rodzin wielod