Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Zespół Szkół Samorządowych Średnia Wieś

Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi

Krótka historia szkoły

Stara szkoła w Średniej Wsi wybudowana została w 1886 r. Jej fundatorem był właściciel miejscowego dworu i majątku Plater-Zyberk. Nauczano w niej w języku polskim i ukraińskim. Po II wojnie światowej w szkole uczyło się 330 uczniów, a po akcji „Wisła” tylko 50. Nową szkołę podstawową, malowniczo położoną w centrum wsi, oddano do użytku w 1974 r. Jest ona piętrowa, posiada salę gimnastyczną otwartą w 1993 r. i siłownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt sportowy. W 1999 r. w szkole utworzono Publiczne Gimnazjum, do którego uczęszczali uczniowie zarówno ze Średniej Wsi i Bachlawy, jak i z sąsiednich miejscowości: Hoczwi, Dziurdziowa, Berezki, Woli Matiaszowej, Bereżnicy Wyżnej, Nowosiółek, Łączek, Huzel, a nawet z Baligrodu i Leska. Po wprowadzeniu w 2017 r. reformy likwidującej gimnazja, w Średniej Wsi została przywrócona ośmioletnia Szkoła Podstawowa.

Osiągnięcia uczniów

Do najważniejszych sukcesów uczniów w ostatnim pięcioleciu należy zaliczyć:

1. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:

● w 2016/17 – tytuł finalisty etapu wojewódzkiego konkursu z biologii uczennicy klasy III gimnazjum,

● w 2017/18 – udział ucznia klasy III gimn