Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Leskie Centrum Edukacji, Sportu

38 - 600 Lesko, ul. Parkowa 1 (parter UMiG)
tel.: (13) 469-90-37, (13) 469-90-38 (w. 43, 44, 45)
fax.: (13) 469-64-58
e-mail: educentrum@lesko.pl


Leskie Centrum Edukacji i Sportu jest jednostką organizacyjną gminy wykonującą zadania gminy w zakresie:

 • Edukacji:
  • obsługa finansowo - organizacyjna szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Lesko
  • zadania oświatowe gminy należące do kompetencji burmistrza na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa
  • dowóz uczniów do szkół
  • pomoc socjalna dla uczniów
 • Sportu i kultury fizycznej


Tomasz Wojtanowski - dyrektor

Parter budynku UMiG Lesko
numer wewnętrzny 45

 • współpracuje z organami gminy oraz dyrektorami szkół i placówek
 • koordynuje realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • prowadzi sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu
 • wykonuje zadania z zakresu oświaty na podstawie pełnomocnictw


Renata Łukowska - główny księgowy

Parter budynku UMiG Lesko
numer wewnętrzny 44

 • prowadzi gospodarkę finansową szkół i placówe