Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Fundusz Drogowy

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Przebudowa ul. Widokowej (118198R) w km 0+021 – 0+689 w Lesku”
DOFINANSOWANIE: 705 269,00 zł zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 410 538,14 zł

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesienie standardów technicznych dróg gminnych.
Efektem realizacji zadania będzie przebudowa ul. Widokowej w km 0+021 – 0+689 w Lesku, obejmująca poszerzenie jezdni i wykonanie nowych warstw: ścieralnej, wiążącej i profilującej, wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz odcinka kanalizacji deszczowej. Skrzyżowania z drogami gminnymi w km 0+120 i 0+460 zostaną przebudowane. Nawierzchnie zjazdów w granicach pasa drogowego zostaną wyremontowane.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO