Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Odpady


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/207/20 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 lipca 2020r. od 1 września 2020 r. stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 22,00 zł miesięcznie od osoby - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 66,00 zł miesięcznie od osoby - jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/206/20 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 lipca 2020 r. przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne w wysokości 2,00 zł od osoby za miesiąc.      
W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).

Wspierając ro