Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Skarbnik

Genowefa Kopczyńska
Skarbnik Gminy

II piętro budynku Urzędu, pokój 205
tel. 13 469 80 01 w.66
e-mail. skarbnik@lesko.pl


Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. dokonywanie bieżącej oceny i analizy realizacji budżetu Gminy,
 2. opracowywanie projektów budżetu Gminy oraz projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet,
 3. organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
 4. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłoszenie swoich propozycji Burmistrzowi,
 5. kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy,
 6. organizowanie i doskonalenie wewnętrznej informacji ekonomicznej w Gminie,
 7. organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 8. kierowanie rachunkowością Urzędu i ponoszenie odpowiedzialności z tego tytułu,
 9. udzielenie kontrasygnaty do czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych dla Gminy,
 10. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy,
 11. opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu,
 12. opracowanie projektu sprawozdania rocznego wykonania budżetu,
 13. dokonywanie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,
 14. dokonywanie kontroli funkcjonalnej i b