Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Aktywny senior

„Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Lesku”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji osób starszych z terenu Gminy Lesko. Utworzenie Klubu Seniora w Lesku umożliwi im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Projekt skierowany jest do osób 60+, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Klub Seniora będzie zlokalizowany w budynku dawnej świątyni ormiańskiej, która została poddana procesowi rewitalizacji w celu przystosowania jej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia infrastrukturalnego Przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora oraz Regionalną Izbę pamięci, stanowiącego element projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko" realizowanego w ramach działania Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014-2020.