Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Szkoła Podstawowa w Lesku

Szkoła od września 2017 roku po włączeniu gimnazjum funkcjonuje w trzech budynkach: na ul. Smoli, ul. Kościuszki i ul. Mickiewicza.. Uczęszczają do niej uczniowie z Leska, Glinnego, Huzel, Weremienia, Łączek, Postołowa, Manasterca, Bezmiechowej, Jankowiec, Hoczwi.

Szkoła posiada Plan Pracy, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

Szkoła Podstawowa w Lesku położona jest w Gminie Lesko, w powiecie leskim, w województwie podkarpackim. Uczniowie uczą się w 25 oddziałach. Do dyspozycji mają sale lekcyjne, pracownie komputerowe, bibliotekę. Szkoła zapewnia możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, opiekę świetlicową w godzinach 700 – 1600. Przy szkole znajduje się „Orlik” i plac zabaw, hala sportowa

Podstawa programowa jest realizowana z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, w zależności od nauczanego przedmiotu. Nauczyciele monitorują i diagnozują osiągnięcia uczniów, a sformułowane w wyniku analizy wnioski wykorzystują w planowaniu pracy z uczniami i podczas organizacji zajęć dodatkowych (wyrównawcze, rozwijające zainteresowania). Dyrektor szkoły i nauczyciele znają wnioski z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej analizy wyników sprawdzianu i innych badan zewnętrznych przeprowadzanych we współpracy z różnymi ośrodkami (np., OKE).

W szkole prowadzone są systemowe działania w zakresie rozpoznawania możli