Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Zastępca Burmistrza

Burmistrz Adam Snarski

ŁUKASZ WOŹNICZAK
z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

I piętro budynku Urzędu, pokój 109
tel. 13 469 80 01 wew.59
e-mail. lukasz.wozniczak@lesko.pl


Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

  1. podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Burmistrza,
  2. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza, w ramach udzielonych upoważnień,
  3. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie udzielonych przez Burmistrza pełnomocnictw,
  4. reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
  5. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności,
  6. zastępowanie Sekretarza w czasie jego nieobecności,