Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Odnawialne Źródła Energii

Gmina Lesko pozyskała dotację unijną dla swoich mieszkańców na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. W ramach projektu partnerskiego pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko i Rymanów” na terenie gminy Lesko zostały zamontowane:
- 22 kotły na biomasę o mocy 15, 20 i 25 kW,
- 81 instalacji solarnych (2 kolektory słoneczne z zasobnikiem na wodę 300 l – 44 kpl, 3 kolektory słoneczne z zasobnikiem na wodę 300 l – 37 kpl),
- 190 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,04, 3,06 i 5,10 kW.

Łącznie projektem zostały objęte 284 gospodarstwa domowe.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa jakości powietrza. Realizacja projektu wpływa również na zwiększenie odpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska naturalnego.

Instalacje wykorzystuj