Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Dyrektor LCEiS

Tomasz Wojtanowski - dyrektor


Parter budynku UMiG Lesko
tel. 13 469 8001 numer wewnętrzny 45


  • współpracuje z organami gminy oraz dyrektorami szkół i placówek
  • koordynuje realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • prowadzi sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu
  • wykonuje zadania z zakresu oświaty na podstawie pełnomocnictw