Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich
Ratusz

 

Referat USC i Spraw Obywatelskich wykonuje zadania w zakresie:

 • rejestracji stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)
 • przyjmowania oświadczeń woli
 • występowania o nadanie numeru PESEL
 • spraw meldunkowych
 • rejestru wyborców
 • powszechnego obowiązku obrony
 • dowodów osobistych
 • imprez masowych

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
I piętro budynku Urzędu


Referat Administracyjno-Gospodarczy wykonuje zadania w zakresie:

 • prowadzenia kancelarii ogólnej
 • obsługi sekretariatów
 • współpracy z Sołectwami, w tym przeprowadzanie wyborów do organów jednostek
 • obsługi narad
 • prowadzenia archiwum
 • zarządzania i administrowania budynkami urzędu
 • obsługi Biura Rady
 • działalności gospodarczej i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • lokali użytkowych

Wydział Finansowy
II piętro budynku Urzędu


Referat Finansowy wykonuje zadania w zakresie:

 • księgowanie dochodów i wydatków budżetowych gminy