Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Koordynator ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.), Zarządzeniem Nr 140/IX/20 Burmistrz Miasta i Gminy Lesko z dnia 29 września 2020 r. wyznaczył Koordynatora do spraw Dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

Pani Jolanta Kaczmarska

Kontakt:

Jolanta Kaczmarska

Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1,

38-600 Lesko

tel.130469-80-01 wew. 62E-mail: j.kaczmarska@lesko.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • Monitorowanie działalności gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • Przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.