Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Inspektor Ochrony Danych

DANIEL PANEK
Inspektor Ochrony Danych

tel. 17-200-08-85
e-mail: daniel.panek@mpls.com.pl
lub iod@lesko.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

  1. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityki urzędu w dziedzinie ochrony danych osobowych,
  2. informowanie burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach w naruszeniu ochrony danych osobowych wraz z wnioskami i propozycjami zmierzającymi do ich usunięcia,
  3. przeprowadzanie audytów oraz analiz stanu bezpieczeństwa ochrony danych,
  4. informowanie burmistrza i pracowników urzędu, którzy przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach oraz doradztwo w tym zakresie,
  5. szkolenie pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych oraz podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych,
  6. udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania,
  7. okresowa kontrola procesów i dokumentów urzędu oraz ich obiegu pod kątem ochrony danych osobowych,
  8. inicjowanie, koordynowanie i współuczestniczenie w procesie tworzenia optymalizowania oraz zmiany wewnętrznych aktów prawnych urzędu z zakresu ochrony danych,
  9. prowadzenie niezbędnej dokumentacji i ewidencji wynikającej z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.