Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Kontakt

Leskie Centrum Edukacji i Sportu
38 - 600 Lesko, ul. Parkowa 1 (parter UMiG)
tel.: (13) 469-90-37, (13) 469-90-38 (w. 43, 44, 45)
fax.: (13) 469-64-58
educentrum@lesko.pl


Leskie Centrum Edukacji i Sportu jest jednostką organizacyjną gminy wykonującą zadania gminy w zakresie:

  • Edukacji:
    • obsługa finansowo - organizacyjna szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Lesko
    • zadania oświatowe gminy należące do kompetencji burmistrza na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa
    • dowóz uczniów do szkół
    • pomoc socjalna dla uczniów
  • Sportu i kultury fizycznej